banner

39th Annual Sangeet Sammelan Day 1 News Clips

In Auditorium of Bhartiya Vidhya Bhavan

Day 2 News Clips (23rd, October 2016)

Hindustan Times, Hindustan Times (Engegement), The Indian Express (News), The Indian Express (Engegement), The Times of Indian(Engegement), Daily Post, Dainik Bhaskar, Punjab Kesari, Dainik Jagran, Aaj Samaj, Dainik Savera Times, Ajit Samachar